'Solar pakte door waar anderen afhaakten op complexiteit’

Het voormalige kantoor van ARAMCO, kantoorgebouw Sorghvliet vlakbij het Vredespaleis in Den Haag, wordt getransformeerd tot 85 woningen. Haarmans Installatietechniek voert het werk uit met stekerbaar installeren. Dat betekent nooit meer kabels knippen op de bouw maar snel en duurzaam monteren. En met minder afval en een reductie van de faalkosten.

In theorie is het ook goedkoper, maar volgens commercieel directeur Peter de Kroon van Haarmans is dat niet het meest doorslaggevende argument. “Belangrijker is dat we minder handjes nodig hebben. Stekerbaar installeren vraagt extra voorbereiding. Doe je dat goed, dan win je enorm veel tijd in de uitvoering. Mede door Solar slagen we daar in. Solar pakte door waar anderen op complexiteit afhaakten.”

Vroeg en vlot schakelen
Bij de ARAMCO-transformatie wordt gebruik gemaakt van holle metal-stud wanden, ideaal voor stekerbare installatie. Het unieke zit ‘m in het grote aantal installatietechnische varianten. Stekerbaar installeren toont z’n meerwaarde vooral wanneer telkens dezelfde materialen in dezelfde volgorde, woning voor woning, kunnen worden toegepast. De 85 woningen worden echter in 34 verschillende varianten uitgevoerd; niet repeterend maar gefaseerd. De Kroon: “Die complexiteit in de voorbereiding en uitvoering was voor de twee anderen al snel reden af te haken uit angst voor te hoge faalkosten. Solar zag het project echter vooral als uitdaging en presteert het niet alleen de juiste materialen gefaseerd aan te leveren, maar die ook prefab op handige verrijdbare materiaalkarren beschikbaar te hebben. De lijnen zijn bovendien kort met een vast aanspreekpunt voor de just-in-time levering. Ze durfden het zelfs aan de hele bekabeling te coderen, overeenkomstig onze tekening. Dat ze ons vervolgens toch per woning factureren is bijna wonderbaarlijk”.

Waarom Haarmans voor Solar kiest

  • Meedenken in de voorbereiding betekent tijd winnen in de uitvoering.
  • Solar ziet complexe vraagstukken als uitdaging.
  • De lijnen zijn kort met een vast aanspreekpunt voor de just-in-time levering.
  • Codering en facturatie naar wens van de opdrachtgever.
  • Prefab levering van materialen, per woonkavel verpakt.
  • Montage met behulp van handige verrijdbare materiaalkarren.

Bekijk de video