Spreekuur warmtepomp voorkomt teleurstellingen

“Zodra ’s avonds ‘van gas los’ op het nieuws is en warmtepompen worden behandeld, staat bij ons de telefoon de volgende dag roodgloeiend. Of ze morgen ook zo’n pomp kunnen hebben.

Meestal leidt zo’n belletje tot niets. Maar één op de tien woningen is geschikt voor een hybride warmtepomp en één op de vijftien voor een all-electric. We werken tegenwoordig met een intakeformulier en spreekuur. Het aantal niet-uitvoerbare aanvragen neemt daardoor af, terwijl de slagingskans toeneemt. De onwetendheid bij de consument is groot en dat geldt helaas ook vaak voor de installateur.” 

Johan Frenken is Adviseur Duurzame Technieken bij Van den Hoff Installatiebedrijf uit Eindhoven. We spreken hem naar aanleiding van een transformatie van een woning naar Nul-Op-de-Meter (NOM) in Helmond, waarbij Solar een Nefit EnviLine all electric warmtepomp heeft geleverd. Solar werkt naast Nefit ook samen met NIBE die vier verschillende typen lucht/water warmtepompen in haar programma heeft. Frenken: “Het is fijn te kunnen sparren met een partij die weet waar ze het over heeft. In het land der onwetendheid is éénoog koning. Dat geldt gelukkig niet voor Solar. De mensen hebben kennis van zaken en dan zit je al snel op dezelfde golflengte.”

Trias energetica

Frenken legt uit dat NOM een prachtig concept is, maar echter lang niet geschikt voor alle woningen. “Het kan niet zonder de trias energetica. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan met isolatie. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen. En pas dan, als derde, komt de warmtepomp om de hoek kijken; namelijk het zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.”

Voor rijtjeswoningen vraagt een warmtepompinstallatie volgens Frenken vanwege het woonoppervlak en de geluidsproductie extra aandacht. “En overgaan op een all electric installatie en vervolgens met vier personen achter elkaar willen douchen maakt de uitdaging helemaal compleet. We zullen naar mijn idee in de toekomt dan ook niet meer alleen van rijtjes-, hoek- en vrijstaande woningen en flats en appartementen spreken, maar ook van NOM- of BENG als woningtype.”

Geen appeltje-eitje

Ook voor de installateur is de ombouw van CV naar all-electric of hybride warmtepomp geen appeltje-eitje. “NOM en BENG vragen veel kennis en extra tijd en geld als het gaat om het inschatten van de mogelijkheden en inregelen van de installatie”, zo legt Frenken uit. “Wordt dat onderschat of niet gedaan dan ontstaan door de lagere temperaturen comfortproblemen.”

Dat een STEK-certificaat een vereiste is, wordt ook vaak vergeten. Deze erkenning is vanwege het werken met F-gassen de basis voor alle koeltechnische werkzaamheden en wordt nu ook gebruikt voor kwaliteitscertificatie van de installatie van warmtepompen. Frenken: “Een installateur kan dat omzeilen door de toepassing van een monobloc warmtepomp, waarbij alle componenten zijn ingebouwd in één toestel. Het voordeel is dat de koelvloeistof in een gesloten circuit zit en dat er geen koeltechnische handelingen nodig zijn bij de installatie en bij het onderhoud. Echter, een dergelijke warmtepomp is veel groter en kan vaak niet op het dak of tegen de gevel geplaatst worden. Je ziet het: een warmtepomp is een prachtig apparaat maar er komt meer bij kijken dan je denkt. Het is goed dat Solar de mensen in huis heeft die op het gebied van NOM mee kunnen denken.” En afsluitend met een knipoog: “Je zou kunnen zeggen dat ook voor de installateur een spreekuur geen overbodige luxe is.”