Fastbox na 16.45uur op werkdagen en in weekend

De Solar Fastbox service is alleen beschikbaar op werkdagen tot 16.45uur.

{{cart.Info.Name}}

Je kan de winkelwagen verwijderen of opslaan

ERKENDE MAATREGELENLIJST

Meubels en hout

Onderstaande thema’s zijn relevant voor de door jouw gekozen bedrijfstak. Je ziet op hoofdlijnen de bijbehorende erkende maatregelen. De complete lijst met de geldende erkende maatregelen vind je op rvo.nl.

Het gaat om inrichtingen voor het zagen en schaven en overige primaire houtbewerking. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 16.10.1. Ook gaat het om inrichtingen voor vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels). Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 16.2. Ook gaat het om inrichtingen voor vervaardiging van houten emballage. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 16.24.

Ook gaat het om inrichtingen voor vervaardiging van meubels. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 31. Ook gaat het om inrichtingen voor vervaardiging van houtsketelbouw. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 41.2. Ook gaat het om inrichtingen voor vervaardiging van dakelementen. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 43.91.

Ook gaat het om inrichtingen voor de groothandel in hout en plaatmateriaal. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 46.73.1. Voor de bedrijfstak ‘meubels en hout’ zijn erkende maatregelen aangemerkt voor de in tabel 17 genoemde activiteiten.

 

Bekijk hier de volledige uitleg over SBI-codes.

Snel een gericht advies? Vraag onze erkende maatregelenscan aan!

Als je gebruik maakt van onze Erkende Maatregelen Scan (EMS) ontvang je een helder rapport met daarin de alle erkende maatregelen die je moet implementeren, inclusief bijbehorende kosten en baten. Op basis van dit rapport stellen wij samen met jou het plan van aanpak op, waardoor je bedrijf voldoet aan haar wettelijke verplichtingen.

Contactformulier

Verlichting

Je kunt verlichting voor allerlei doeleinden gebruiken. Denk aan binnen-, buiten-, reclame- of sfeerverlichting. Voor al deze vormen zijn er bespaarmogelijkheden. Zo kun je zuinige ledlampen gebruiken of kiezen voor automatisch in- of uitschakelen van je verlichting.

Erkende maatregelen

 • 1 - Schakel binnen- of buitenverlichting uit wanneer dat kan

  1 - Schakel binnen- of buitenverlichting uit wanneer dat kan

  Je kunt voor buitenverlichting een tijd- of schemerschakelaar instellen, zodat die alleen brandt als het nodig is. Voor binnenverlichting pas je een aanwezigheidsschakelaar toe. Het licht gaat dan automatisch uit wanneer er in een bepaalde ruimte geen mensen aanwezig zijn.

 • 2 - Maak gebruik van ledverlichting

  2 - Maak gebruik van ledverlichting

  Voor veel soorten verlichting zijn energiezuinige ledtoepassingen beschikbaar. Door ledverlichting te gebruiken heb je minder energie nodig voor dezelfde hoeveelheid licht. Ledlampen zijn tot wel 80% zuiniger en gaan bovendien langer mee. Daarnaast kunnen ze vaak worden toegepast in de bestaande armaturen. Bij een complete vervanging van de verlichting is het raadzaam speciale led-armaturen toe te passen.

 • 3 - Maak optimaal gebruik van daglicht

  3 - Maak optimaal gebruik van daglicht

  Hoe meer je gebruikmaakt van daglicht, hoe minder energie je verbruikt. Zorg daarom voor een daglichtafhankelijke regeling of schakeling op uw binnenverlichting. Dan past je verlichting zich automatisch aan het binnenvallend daglicht aan.

Verwarming

Je kunt relatief eenvoudig veel energie besparen op verwarming, door je installatie goed in te stellen en onnodig aanstaan te voorkomen. Daarnaast is het ook mogelijk een energiezuinige hr-ketel toe te passen, een besparende regeling op je cv-ketel te gebruiken of de verwarmingsleidingen te isoleren.

Erkende maatregelen

 • 1 - Voorkom onnodig aanstaan van je verwarming

  1 - Voorkom onnodig aanstaan van je verwarming

  Met behulp van een tijdschakelaar schakelt je verwarming automatisch uit buiten bedrijfstijd. Door op deze tijdschakelaar een weekprogramma in te stellen, stem je de werking van de verwarming optimaal af op de gebruikstijden van je organisatie.

 • 2 - Regel de binnentemperatuur per ruimte apart

  2 - Regel de binnentemperatuur per ruimte apart

  Je kunt de temperatuur van elke ruimte in je gebouw apart instellen. Dit doe je door per ruimte een regelmogelijkheid op de radiatoren aan te brengen. Zo stem je de temperatuur af op de warmtebehoefte per ruimte. Zo kun je bijvoorbeeld de temperatuur verlagen in ruimtes waar niemand is.

 • 3 - Gebruik een weersafhankelijke of optimaliserende regeling op uw cv-ketel

  3 - Gebruik een weersafhankelijke of optimaliserende regeling op uw cv-ketel

  Op cv-ketels kun je een weersafhankelijke of optimaliserende regeling toepassen. Hiermee past de cv-ketel zich aan de actuele omstandigheden aan en verbruikt daardoor niet meer energie dan nodig. Een weersafhankelijke regeling past de cv-watertemperatuur aan de buitentemperatuur aan, zodat de watertemperatuur niet hoger is dan nodig. Een optimaliserende regeling houdt bovendien rekening met de gebouweigenschappen, de opwarmtijd en de interne warmtelast.

 • 4 - Gebruik een energiezuinige hr-ketel

  4 - Gebruik een energiezuinige hr-ketel

  Een hr-ketel gebruikt minder gas dan een conventionele ketel. Zo kun je 10 tot 15% op uw gasverbruik besparen. Een hr-ketel met een hr 107-label is aan te raden: die heeft een hoog rendement (minimaal 107% op onderwaarde en 96% op bovenwaarde).

 • 5 - Isoleer de verwarmingsleidingen

  5 - Isoleer de verwarmingsleidingen

  Hoe verder warm water vervoerd wordt, hoe meer warmte via de leidingen van de installatie verloren gaat. Het is daarom raadzaam om deze leidingen te isoleren, zeker als die door onverwarmde ruimtes gaan.

Ventilatie

Voor een gezond binnenklimaat is ventilatie nodig. Met een optimaal ingesteld ventilatiesysteem bespaar je energie. Denk bijvoorbeeld aan een systeem dat alleen ventileert wanneer dat nodig is. Of een systeem dat energie uit ventilatielucht hergebruikt.

Erkende maatregelen

 • 1 - Voorkom onnodig aanstaan van ventilatie

  1 - Voorkom onnodig aanstaan van ventilatie

  Bespaar energie door je ventilatiesysteem te regelen naar behoefte. Denk bijvoorbeeld aan aanwezigheids- of tijdsschakelaars, zodat de ventilatie alleen werkt als dat nodig is. Het is ook mogelijk een CO2-regeling in te stellen. Die ventileert op basis van de hoeveelheid CO2 in de lucht.

 • 2 - Hergebruik energie uit ventilatielucht

  2 - Hergebruik energie uit ventilatielucht

  Met warmteterugwinning is het mogelijk om energie te besparen, terwijl het klimaat comfortabel blijft. Je kunt de warmte van de uitgaande lucht gebruiken om de verse aanvoerlucht op te warmen.

 • 3 - Gebruik efficiënte ventilatoren

  3 - Gebruik efficiënte ventilatoren

  Zorg voor elektromotoren die efficiënt werken en regelbaar zijn, zodat de ventilatie steeds kan worden afgestemd op de behoefte. Daarnaast kun je ervoor zorgen dat de weerstand van het luchtkanalensysteem zo laag mogelijk is, bijvoorbeeld door luchtfilters met minder weerstand toe te passen, en het luchtverlies in het systeem beperkt blijft.

Isolatie van je gebouw

Door je gebouw te isoleren, voorkom je onnodig warmte- en koudeverlies. Isolatie houdt je gebouw koel in de zomer en warm in de winter. Ook door openstaande bedrijfs- en transportdeuren kan veel warmte of koude verloren gaan.

Erkende maatregelen

 • 1 - Isoleer je spouwmuren

  1 - Isoleer je spouwmuren

  Een niet-geïsoleerde spouwmuur kun je laten opvullen met isolerend materiaal, zodat minder warmte verloren gaat.

 • 2 - Gebruik snel of automatisch sluitende deuren en afzonderlijke loopdeuren

  2 - Gebruik snel of automatisch sluitende deuren en afzonderlijke loopdeuren

  Via bedrijfs- en transportdeuren gaat veel energie verloren. Zorg er daarom voor dat dit soort deuren zo kort mogelijk openstaan, bijvoorbeeld door een snelsluitende of automatische deur toe te passen. Of zorg dat je transportdeur, bedrijfsdeur of gevel een aparte loopdeur voor personentoegang heeft.

 • 3 - Isoleer je transportdeuren

  3 - Isoleer je transportdeuren

  Een niet-geïsoleerde transportdeur kun je vervangen door een geïsoleerde deur. Daarnaast kun je ook (opblaasbare) luchtkussens of tochtslabben gebruiken. Daarmee sluit je openingen af die warmteverlies veroorzaken – bijvoorbeeld de opening tussen een vrachtwagen en een transportdeur.

Perslucht

Bij het maken van perslucht gaat het grootste deel van de benodigde energie als warmte verloren. Soms tot wel 95%. Alternatieve vormen van lucht of aangepaste instellingen kunnen je veel besparing opleveren.

Erkende maatregelen

 • 1 - Gebruik blowerlucht in plaats van perslucht

  1 - Gebruik blowerlucht in plaats van perslucht

  Voor (droog)blazen kunt je blowerlucht gebruiken in plaats van perslucht. Blowerlucht heeft een lager energieverbruik doordat lucht niet gecomprimeerd hoeft te worden.

 • 2 - Beperk het verbruik van de persluchtcompressor

  2 - Beperk het verbruik van de persluchtcompressor

  Veel persluchtcompressoren hebben een nullast-stand. In deze stand draait de motor wel, maar levert geen perslucht. Omdat deze stand 10 tot 35% van de energie verbruikt ten opzichte van de vollast-stand, moet het gebruik van deze stand zoveel mogelijk beperkt worden. Dit kun je doen door een compressor met frequentie- of toerenregeling toe te passen.

 • 3 - Gebruik koude lucht voor uw persluchtcompressor

  3 - Gebruik koude lucht voor uw persluchtcompressor

  Je persluchtcompressor werkt efficiënter als hij koude lucht aanzuigt. Elke 10 graden minder scheelt 3 tot 4% energieverbruik. De temperatuur in de compressorruimte is vaak hoog vanwege de warmteproductie van de compressor zelf. Aanvoer van koude lucht kun je regelen via een kanaal naar buiten of naar een onverwarmde ruimte.

 • 4 - Gebruik de restwarmte van uw persluchtcompressor

  4 - Gebruik de restwarmte van uw persluchtcompressor

  De restwarmte van je compressor kun je gebruiken voor ruimteverwarming. Dit doe je door een luchtkanaal te plaatsen en warme lucht uit de compressorruimte naar een te verwarmen ruimte te leiden.

Stoom

Vanwege de hoge werktemperatuur van stoom (ongeveer 160 °C) gaat veel warmte verloren via rookgassen en het leidingsysteem. Daarnaast zorgt spuien van het systeem en afvoer van condensaat nog voor extra warmteverlies. Er zijn verschillende bespaaropties, zoals een hr-ketel gebruiken als alternatief voor ruimteverwarming. Maar je kunt ook de vrijgekomen warmte van de ketel hergebruiken, of zorgen dat de stoom efficiënter wordt opgewekt.

Erkende maatregelen

 • 1 - Gebruik een hr-ketel voor ruimteverwarming

  1 - Gebruik een hr-ketel voor ruimteverwarming

  Bij verwarming met stoom is door de hoge temperatuur relatief veel warmteverlies. Door toepassing van een hr-ketel kan met een veel lagere temperatuur worden verwarmd dan de 160 °C van een stoominstallatie. Daarmee bespaar je tot wel 50% energie.

 • 2 - Installeer een economiser of rookgascondensor

  2 - Installeer een economiser of rookgascondensor

  De warmte uit rookgassen kan worden teruggewonnen met behulp van een speciale warmtewisselaar: een economiser. In de warmtewisselaar wordt het voedingswater van de ketel voorverwarmd. Een rookgascondensor koelt de rookgassen nog verder af, zodat ook de aanwezige waterdamp condenseert. Deze technieken worden meestal gezamenlijk toegepast.

 • 3 - Isoleer de stoomleidingen

  3 - Isoleer de stoomleidingen

  Door de hoge temperatuur van de stoomketel gaat veel warmte verloren via stoom- en condensaatleidingen, stoomafsluiters en flenzen. Aanbrengen van isolatie voorkomt onnodig warmteverlies.

 • 4 - Hergebruik warmte uit spuiwater

  4 - Hergebruik warmte uit spuiwater

  In stoominstallaties moet een deel van het ketelwater regelmatig worden ververst om de stoomkwaliteit op peil te houden. Dit heet spuien. De warmte die hierbij verloren gaat, kan nuttig gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het opwarmen van suppletiewater.

 • 5 - Gebruik de warmte van het condensaat

  5 - Gebruik de warmte van het condensaat

  Bij een lagedrukstoomketel kan het condensaat via een ontgasser teruggevoerd worden naar de ketel. Bij een hogedrukstoomketel kan een ontspanningsvat worden toegepast, waarna het condensaat kan worden gebruikt voor het opwarmen van suppletiewater. In een open systeem wordt het condensaat afgevoerd naar het riool. Met behulp van een warmtewisselaar kan daaruit nog warmte worden teruggewonnen.

 • 6 - Efficiënte stoomopwekking

  6 - Efficiënte stoomopwekking

  Het verbruik van een stoomketel wordt vooral bepaald door hoe efficiënt de brander werkt. Door warmere lucht aan te zuigen en door automatische regeling van de luchtovermaat van de brander verbetert het rendement van de verbranding. Met een modulerende regeling kan de capaciteit van de brander worden verlaagd bij een lagere stoom- of warmtevraag.

Warmwater- voorziening

Voor het energiezuinig verwarmen van water kun je kiezen voor een hoogrendementsboiler (hr-boiler) in plaats van een conventionele boiler. Daarmee kun je tot 20% gasverbruik besparen. Douches maak je zuiniger met behulp van waterbesparende douchekoppen. Daarnaast kun je je warmwaterleidingen isoleren om warmteverlies te voorkomen.

Erkende maatregelen

 • 1 - Gebruik een hr-boiler

  1 - Gebruik een hr-boiler

  Een hoogrendementsboiler (hr-boiler) is een goed alternatief voor een conventionele boiler. Deze is namelijk energie-efficiënter. Zo kun je tot 20% op uw gasverbruik besparen.

 • 2 - Gebruik waterbesparende douchekoppen en -knoppen

  2 - Gebruik waterbesparende douchekoppen en -knoppen

  Met een waterbesparende douchekop breng je het waterverbruik van douches omlaag. Een besparing van twintig naar zes liter water per minuut is dan mogelijk. Daarnaast is het ook mogelijk een speciale knop te installeren. Wie daarop drukt, krijgt voor een bepaalde tijd water; daarna stopt de waterafgifte automatisch, tot er opnieuw op de knop wordt gedrukt.

 • 3 - Isoleer uw warmtapwaterleidingen

  3 - Isoleer uw warmtapwaterleidingen

  Hoe verder warm water vervoerd wordt, des te meer warmte verloren gaat via de leidingen. U kunt dit beperken door de leidingen te isoleren.

Processen

Er zijn talrijke industriële processen waarvoor erkende maatregelen bestaan; de variatie is te groot om ze hier allemaal te noemen. Er zijn wel verschillende hoofdcategorieën te identificeren, waar deze maatregelen onder vallen. Die categorieën staan hieronder.

Voor alle relevante erkende maatregelen verwijzen we je naar de volledige Erkende Maatregelenlijst voor je bedrijfstak.

Erkende maatregelen

 • 1 - Efficiënte warmteopwekking

  1 - Efficiënte warmteopwekking

  Zorg voor een efficiënte opwekking van de warmte die nodig is voor je processen. Dit kun je bereiken door toepassing van hoogrendements-apparatuur en door een goede regeling van de branders (van bijvoorbeeld ovens of stoominstallaties). Het verbruik van een stoomketel of een oven wordt vooral bepaald door hoe efficiënt de branders werken.

 • 2 - Hergebruik restwarmte uit het proces

  2 - Hergebruik restwarmte uit het proces

  Vaak is het mogelijk om restwarmte van een proces nuttig te gebruiken. Bijvoorbeeld voor hergebruik in een proces, zoals het voorverwarmen van ingaande stromen. Of voor toepassing ergens anders in je gebouw, zoals voor ruimteverwarming of warmtapwatervoorziening.

 • 3 - Warmteverliezen beperken

  3 - Warmteverliezen beperken

  Doordat in processen vaak hoge temperaturen worden toegepast, treedt relatief veel warmteverlies op. Isoleren van ovenwanden, isoleren van warme aan- en afvoerleidingen en afdekken van procesbaden zijn effectieve maatregelen om die verliezen te beperken.

Faciliteiten overig

Voor diverse bedrijfstakken zijn algemene maatregelen voor energiebesparing van toepassing. Deze maatregelen hebben betrekking op faciliteiten als printers en kopieerapparaten, motoren, pompen, roltrappen en liften. Meerdere maatregelen uit deze restgroep kunnen voor je bedrijf of instelling gelden.

Erkende maatregelen

 • 1 - Print en kopieer energiezuinig

  1 - Print en kopieer energiezuinig

  In sommige bedrijfspanden staat in elke ruimte een printer of scanner. Deze gebruiken continu stroom, óók in de slaapstand. Het is energiezuiniger om één apparaat centraal op te stellen.

 • 2 - Gebruik efficiënte IE4-motoren

  2 - Gebruik efficiënte IE4-motoren

  Voor de energie-efficiëntie van elektromotoren geldt een Europese richtlijn. Voor veel toepassingen zijn inmiddels International-Efficiency super-premium rendement-motoren (IE4) beschikbaar.

 • 3 - Vraaggestuurd regelen van pompen

  3 - Vraaggestuurd regelen van pompen

  Het regelen van het debiet bij pompen gebeurt vaak met afsluiters of smoorkleppen. Voor een variabel debiet kun je ook een toerenregeling op de pomp toepassen (in plaats van een smoorregeling). Hierbij wordt de capaciteit van de pomp continu afgestemd op het gewenste debiet.

 • 4 - Voorkom onnodig aanstaan van roltrappen

  4 - Voorkom onnodig aanstaan van roltrappen

  Op een roltrap staan niet continu mensen. Door een aanbodafhankelijke regeling op de besturing van je roltrap toe te passen, zorg je dat de roltrap vertraagt of stil staat, als hij niet wordt gebruikt.

 • 5 - Voorkom onnodig aanstaan van de verlichting en ventilatie in je liftinstallatie(s)

  5 - Voorkom onnodig aanstaan van de verlichting en ventilatie in je liftinstallatie(s)

  Een liftinstallatie is vaak een groot deel van de tijd niet in gebruik. De verlichting en ventilatie kan dan worden uitgeschakeld. Gebruik voor je liftinstallatie bijvoorbeeld een stand-by-schakeling: die schakelt de verlichting en ventilatie pas in als iemand de liftcabine oproept. Of installeer aanwezigheidsdetectie, die reageert op de aanwezigheid van mensen in de lift.