Fastbox na 16.45uur op werkdagen en in weekend

De Solar Fastbox service is alleen beschikbaar op werkdagen tot 16.45uur.

{{cart.Info.Name}}

Je kan de winkelwagen verwijderen of opslaan

Wat is CPR?

Bron: www.fedet.nl

De CPR (Construction Products Regulation) is een Europese verordening welke ervoor zorgt dat eenduidige eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen.

 

In Europa is in 2017 het product kabel toegevoegd aan de CPR (Construction Product Regulation) en daarmee is de verplichting ontstaan kabels te classificeren op brandgedrag om ze in Europa op de markt te mogen brengen voor toepassing in gebouwen. Alleen met de juiste overeenkomstige CE-markering mogen kabels voor bouwwerken toegepast worden (m.u.v. van machinebekabeling, kabels voor liften, gasdruktoestellen en kabels met functiebehoud). In Nederland zijn deze CPR-brandclassificaties vastgelegd in de NEN8012:2020.

De NEN 8012:2020 wordt ingedeeld in drie delen

  • Deel 1 betreft algemene zaken als toepassingsgebied, normatieve verwijzingen, termen en definities en de classificatie van brand- en aanvullende eigenschappen;
  • Deel 2 betreft de wettelijke eisen zoals deze in het Bouwbesluit zullen worden opgenomen;
  • Deel 3 betreft aanvullende privaatrechtelijke eisen die toegepast kunnen worden in situatie met verhoogde kans op gevolgschade.

Om het keuzemodel te vereenvoudigen is ervoor gekozen de brandclassificatie in tabelvorm te presenteren. De classificatie zal, zoals in het Bouwbesluit, per gebruiksfunctie worden gedaan aan de hand van de onderverdelingen naar extra beschermde vluchtweg, beschermde vluchtweg of een overige ruimte en of de kabel geïnstalleerd wordt grenzend aan de binnenlucht of grenzend aan de buitenlucht. Het gebruik van stroomdiagrammen en de risicograaf komen te vervallen.

 

Tevens is de NEN 8012:2020 uitgebreid met gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit die niet in de NEN 8012:2015 zijn opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar, gezondheidsfuncties anders dan met bedgebied en lichte industrie voor bedrijfsmatig houden van dieren.

Nieuwe brandklasses per 1 juli 2020

In het Bouwbesluit worden de brandveiligheidseisen geharmoniseerd, waardoor voor kabels in brandklasse Dca voor de meeste gebruiksfuncties een minimale rookklasse s2 gaat gelden. Dit betekent dat de kabels in brandklasse Dca aangepast moesten worden en opnieuw getest zijn volgens de eisen van de CPR.

Voor projecten waarvan de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) voor 1 juli 2020 is aangevraagd, volgen ook na deze datum nog het huidige Bouwbesluit en NEN 8012:2015.