Negeren of opslaan

Fastbox center is gesloten

{{cart.Info.Name}}

-

Weee

De Weee-richtlijn van 2002 verplicht alle EU-lidstaten om regels in te voeren voor de inzameling, behandeling en terugwinning van afgedankte elektrische apparatuur.
Fabrikanten en importeurs dragen alle kosten voor de behandeling en verwerking van elektrisch schroot.

Iedereen die elektrische en elektronische apparatuur op de markt brengt, moet dus worden ingeschreven in het producentenregister van de natiestaat. Hoeveelheden die in de handel worden gebracht, uit de handel worden genomen en verwerkt, moeten jaarlijks worden gemeld aan het rijksregister.

De regels zijn bedoeld om de milieu-impact van elektrische en elektronische producten te voorkomen en te verminderen.