Eco-design

/globalassets/shared/concepts/solar-light/ecodesign.jpg

Definitie van Ecodesign:

Ecodesign is een relatief nieuw begrip, dat het streven uitdrukt om bij het ontwerp van een proces of product niet alleen rekening te houden met economische, technische en menselijke criteria, maar ook met mileucriteria. Het doel is om de milieueffecten gedurende de levenscyclus van een product te verminderen.

Waarom is dit al belangrijk bij het ontwerpen van een product?
Uit statistieken blijkt dat 80% van de milieueffecten van een product in de ontwerpfase wordt bepaald (Bron: Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Wetenschapscentrum van de EU). De ontwerpfase van een product is de eerste en meest noodzakelijke fase om duurzamere en circulaire goederen de wereld in te krijgen.

Solar Light-producten met het ecodesign-icoon worden geproduceerd rekening houdend met milieuaspecten in het complete productontwikkelingsproces door ecologische en economische vereisten in balans te brengen. Ecodesign houdt rekening met milieuaspecten in alle stadia van het productontwikkelingsproces en streeft naar producten die een zo laag mogelijke milieu-impact hebben gedurende de hele levenscyclus van het product.

Het ecodesign-proces, zoals gedefinieerd in de norm, bestaat uit zes stappen:

1) Specificatie van productkenmerken
2) Milieubeoordeling van de producten
3) Strategieën voor verbetering
4) Milieudoelstellingen
5) Productspecificaties
6) Technische oplossingen

Hoe maak je een milieuvriendelijk ontwerp?

• Let op de materiaalkeuze. Kies materialen met een lage milieu-impact én voor materialen die de levensduur van producten bevorderen
• Vermijd het gebruik van materialen die niet gerecycled kunnen worden
• Geef de voorkeur aan materialen die kunnen worden gerecycled in het land waarvoor het product bedoeld is
• Gebruik ontwerptechnieken zoals honingraat om de hoeveelheid gebruikte materiaal te verminderen

Wat is het belangrijkste doel van Ecodesign?

 

Het hoofddoel van ecologisch ontwerp is het anticiperen op eventuele negatieve milieueffecten (tijdens de productie, het gebruik en de afvoer van producten) en deze tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd zorgt Ecodesign er ook voor dat het kwaliteitsniveau van een product behouden blijft voor het ideale gebruik.

Wat is het verschil tussen Ecodesign en duurzaam design?

Het verschil tussen Ecodesign en duurzaam design voor producten, is dat ze wat ‘duurzaamheid’ in productontwerp betekent – net iets anders interpreteren. Je kunt de termen Ecodesign en duurzaam design verdelen op basis van hun ‘focus scopes’. Hoewel ze ‘stiekem’, erg vergelijkbaar zijn.
Duurzaam design is het breedste begrip. Ecodesign is een duurzame ‘ontwerp’ benadering. Terwijl duurzaam design zich richt op zowel sociale als ecologische duurzaamheid, richt Ecodesign zich puur op het verminderen van de milieu-impact in elke fase van de levenscyclus van het product.

Bron:
Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen voor ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten.

Link naar de officiële EU-pagina:
https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en