SCADA International

SCADA versterkt concurrentievermogen met speciaal verpakte leveringen

SCADA International versterkt concurrentiepositie

SCADA International stroomlijnt inkoop, productie en boekhouding met Kitbox van Solar. De winst is zo groot dat het bedrijf het aannemen van meer werknemers kan uitstellen, zegt COO Jens Vanting Bagger.

Een bordenbouwer haalt een pakket op uit het magazijn van SCADA International. In het pakket zit een complete montageset voor een servermodule die deel uitmaakt van het systeem dat SCADA International verkoopt aan windmolenfabrikanten, energieleveranciers en dienstverleners in de energiesector. De bordenbouwer opent het pakket, zet het materiaal in elkaar en gaat verder met de volgende taak.

Het pakket, beter bekend als een 'Kitbox' van Solar, is het resultaat van de voortdurende aandacht voor efficiëntie die de windindustrie en dus ook SCADA International kenmerkt. In het streven naar de laagste kilowattprijs, is een TCO-benadering (totale eigendomskosten) van de inkoop een sleutelelement geworden bij SCADA International, dat fabrieken heeft in Silkeborg en Aulum. Volgens Jens Vanting Bagger, COO van SCADA International, kan het bedrijf tastbare voordelen behalen door bijvoorbeeld zijn leveringen te consolideren in kitboxen.

Eén kit van één leverancier in plaats van 40 producten van vijf leveranciers

"We verzenden ongeveer 5500 bestellingen per jaar. Dit legt een zware last op de inkoop, de financiën en de opslag. Een oplossing voor ons is om onze apparatuur in kits van Solar te krijgen. Hier kunnen we één artikel op één plaats bestellen in plaats van 40 artikelen bij vijf leveranciers. Dit betekent dat we meer kunnen bereiken met minder manuren op de inkoopafdeling, en dat we het werk voor de boekhoudafdeling gemakkelijker en eenvoudiger maken", legt Jens Vanting Bagger uit.

Buyer bij SCADA International Trine Hougaard Annfeldt voegt toe dat een ander positief effect is dat bordenbouwers minder tijd in het magazijn doorbrengen en meer tijd hebben om waarde te creëren.

"Onze kits worden geleverd voordat onze werkdag begint, we hoeven de goederen niet in het magazijn te hanteren, onze werknemers hoeven geen afzonderlijke onderdelen op meerdere plaatsen te zoeken, en ze komen niet in een situatie waarin ze een enkel kritiek onderdeel missen om hun werk te voltooien", zegt ze.

Kits consolideren en verlichten de werklast

Bedrijven staan in de rij om de oplossingen van SCADA International in handen te krijgen. Dit komt omdat ze de fabrikanten steunen in hun streven naar verbetering van de verhouding tussen de totale kosten van een windturbine en de hoeveelheid stroom die hij gedurende zijn levensduur kan produceren – ook wel de levelised cost of energy genoemd.

"In onze industrie is LCoE de allesoverheersende mantra. Onze bestaansreden is onze klanten te ondersteunen bij het bereiken van de laagst mogelijke kilowattprijs. Alle schakels in de toeleveringsketen worden gedwongen zich te ontwikkelen om concurrerend te blijven, en daarom is voortdurende optimalisatie een natuurlijk onderdeel van onze manier van werken", zegt Jens Vanting Bagger.
De volgende stap van SCADA International is het consolideren van meer leveringen in kits. Momenteel wordt gesproken over tien extra kits, waardoor het aantal bestellingen aanzienlijk zal verminderen.

"Concreet verwacht ik dat we de periode kunnen verlengen voor we meer mensen moeten aannemen voor financiën of inkoop. Dat betekent dat we onze klanten kunnen helpen hun LCoE te verbeteren. Deze kits helpen dus ons concurrentievermogen en daarmee onze bestaansreden te ondersteunen", zegt Jens Vanting Bagger.

Informatie:

SCADA International A/S
Met de software- en hardware oplossingen van SCADA International A/S kunnen OEM's, IPP's en ISP's gegevens over de productie van duurzame energie in real-time verzamelen. Energiebedrijven gebruiken de informatie om beslissingen te nemen over de exploitatie van een windmolenpark. SCADA International heeft ongeveer 100 mensen in verschillende landen in dienst en biedt zijn klanten complete oplossingen voor SCADA-systemen. SCADA is de afkorting van Supervisory Control and Data Acquisition, een door de industrie erkende term.

Solar Danmark A/S
Solar Danmark A/S, dat deel uitmaakt van de Solar Group, is een Europees sourcing- en servicebedrijf. De kernactiviteit is het sourcen van producten, het verlenen van service met toegevoegde waarde en het optimaliseren van de activiteiten van de klanten vanuit het oogpunt van de TCO. De groep, met hoofdkantoor in Vejen, had in 2018 een omzet van meer dan 11 miljard DKK en heeft momenteel ongeveer 3000 mensen in dienst.