Fastbox na 16.45uur op werkdagen en in weekend

De Solar Fastbox service is alleen beschikbaar op werkdagen tot 16.45uur.

{{cart.Info.Name}}

Je kan de winkelwagen verwijderen of opslaan

Energiebesparings- onderzoek

Als je bedrijf jaarlijks minimaal 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m³ gas verbruikt, ben je een grootverbruiker. Het bevoegd gezag (dit is meestal de gemeente) kan een energiebesparingsonderzoek van je eisen wanneer een toezichthouder bij een controle vermoedt dat je bedrijf nog niet alle rendabele maatregelen heeft toegepast.

Terug

Wil je weten welke kansen er binnen jouw bedrijf zijn om energie (en daarmee kosten!) te besparen? Ons energiebesparingsonderzoek biedt exact dat inzicht. Overigens kan zo’n energiebesparingsonderzoek vanuit het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer voor jouw bedrijf verplicht zijn. Bijvoorbeeld als je jaarlijks minimaal 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m³ gas verbruikt en het bevoegd gezag (dit is meestal de gemeente) het vermoeden heeft dat jouw bedrijf nog niet alle rendabele maatregelen toepast.

In ons energiebesparingsonderzoek brengen we de energiehuishouding van jouw bedrijf compleet in kaart. Daarbij onderzoeken we eerst de huidige situatie en vervolgens kijken we welke energiebesparende maatregelen in jouw bedrijf mogelijk zijn.

Uiteraard nemen we de maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML) hierin mee. Je ontvangt een rapportage met daarin alle relevante besparingsopties, inclusief bijbehorende investeringskosten en terugverdientijden. We laten je bovendien zien welke mogelijkheden je hebt voor een duurzame opwekking van je energiebehoefte (bijvoorbeeld via zonnepanelen).

Kom snel tot een gericht advies

Wil je een energieonderzoek en weet je niet wat voor jouw bedrijf zinvol of verplicht is? Je kunt contact met een van onze duurzaamheidsexperts opnemen:

Klaas Wemmi (06 5473 - 3322) of Martin Kiene (06 8326 - 2033 )

Of stuur via onderstaande link een een email en we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Mail

Energiebesparingsonderzoek

  • Inzicht in het energieverbruik en de energiekosten van je bedrijf of organisatie;
  • Kostenbesparingen door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen;
  • Verduurzamen in combinatie met de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s);
  • Creëren van een bewustwordingsproces bij je medewerkers, waardoor zuiniger omgegaan wordt met energie;
  • Toekomstvisie richting klimaatneutraal.
Vraag een energiebesparingsonderzoek aan