Steek energie in je energiebesparingsplicht!

Ga slim aan de slag en bespaar direct op je energiekosten.

In het kader van het Klimaatakkoord ontkomen we er niet aan: de eis vanuit de overheid om energie te besparen in gebouw of processen.

Download de whitepaper

Elk bedrijf dat jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruikt, is verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. 

Erkende maatregelen

Om overzichtelijk te maken welke energiebesparende aanpassingen er in jouw branche verplicht zijn, heeft de overheid de zgn. erkende maatregelen opgesteld. Indien je organisatie alle relevante Erkende Maatregelen heeft geïmplementeerd en gemeld, voldoet je organisatie aan haar energiebesparingsverplichting.

eLoket
Voor het rapporteren van bedrijfsgegevens voor de Informatieplicht Energiebesparing is een speciaal loket in het leven geroepen. Dit is van RVO.nl. Om daarop te kunnen inloggen is een eHerkenning niveau 1 nodig. Hiertoe kan ook iemand anders gemachtigd worden, die de rapportage doet, bijvoorbeeld van een adviesbureau. Deze rapportage kan worden ingezien door de gemeente en door de omgevingsdienst. Zij moeten beoordelen of het bedrijf voldoet aan de informatieplicht en aan de energiebesparingsplicht.

Handhaving energiebesparingsplicht

De plicht wordt uitgebreid door ook grote energieverbruikers incl., deelnemende EU ETS bedrijven, te verplichten vanaf 2023 hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2-uitstoot de reduceren. Ook gaat er meer bevoegdheid en middelen naar de omgevingsdiensten om hierop te kunnen toezien. Zo wordt er voor de periode 2022-2026 € 56 mio ( 11,2 mio p/j) extra voor handhaving beschikbaar gemaakt. Ook de taken en bevoegdheden worden aangepast, zodat er betere handhaving mogelijk is.

Hoe pas je de erkende maatregelen toe binnen jouw bedrijf?


Onze Duurzaamheidsexperts denken graag met je mee, zo bieden we een aantal energiescans aan.

Het uitvoeren van een energiescan geeft helderheid over de huidige situatie en de stappen die je wellicht moet ondernemen om te voldoen aan je besparingsplicht. Zo is het bijvoorbeeld voor kantoren groter dan 100 m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben.

Erkende Maatregelen Scan

Dit is een praktische scan die zich volledig richt op het voldoen aan de Erkende Maatregelen. Nadat we bij jouw bedrijf de Erkende Maatregelen Scan (EMS) hebben uitgevoerd, ontvang je van ons een helder rapport met daarin alle Erkende Maatregelen die je moet implementeren. Uiteraard inclusief bijbehorende kosten en baten. We helpen je vervolgens ook met een plan van aanpak, zodat je exact weet welke stappen je moet nemen om aan je wettelijke verplichtingen te voldoen.

Aanvraagformulier

Energiebesparingsonderzoek

Als je bedrijf jaarlijks minimaal 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m³ gas verbruikt, ben je een grootverbruiker. Het bevoegd gezag (dit is meestal de gemeente) kan een energiebesparingsonderzoek van je eisen wanneer een toezichthouder bij een controle vermoedt dat je bedrijf nog niet alle rendabele maatregelen heeft toegepast.

Lees meer

Energie-audit

Een energie-audit is verplicht voor grote bedrijven (met meer dan 250 medewerkers, of 50 miljoen euro omzet én 43 miljoen euro balanstotaal). Daarin moeten alle locaties, dus ook kleine locaties meegenomen worden. Daarnaast moet, aanvullend aan een traditioneel energiebesparingsonderzoek, ook vervoer worden meegenomen.

Lees meer

Bekijk hier per branche aan welke Erkende Maatregelen je organisatie moet voldoen:

Informatieplicht energiebesparing

Het RVO heeft een aantal handige middelen ontwikkelt, waaronder een helder korte video met uitleg over de informatieplicht energiebesparing.

Controleer via onderstaande button of je een informatieplicht hebt.

Informatieplicht

Kom snel tot een gericht advies

Wil je een energieonderzoek en weet je niet wat voor jouw bedrijf zinvol of verplicht is? Je kunt contact met een van onze duurzaamheidsexperts opnemen:

Klaas Wemmi (06 - 5473 3322) of Martin Kiene (06 - 8326 2033 )

Of stuur via onderstaande link een een email en we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stuur ons een e-mail

Voordelen energiescan

  • Inzicht in het energieverbruik en de energiekosten van je bedrijf of organisatie;
  • Kostenbesparingen door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen;
  • Verduurzamen in combinatie met de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s);
  • Creëren van een bewustwordingsproces bij je medewerkers, waardoor zuiniger omgegaan wordt met energie;
  • Toekomstvisie richting klimaatneutraal.