Social

'Stronger Together' is meer dan alleen een kreet. Het is een gevoel. Het is onze cultuur. Wij zorgen voor Solar en Solar zorgt voor ons. Samen zorgen we voor het milieu en de samenleving.
/globalassets/shared/about-solar/sustainability/solar-family_1500x940.jpg

Solar Family

Zo zorgen we voor onszelf. Hier zie je dat 'Stronger Together' meer is dan alleen een payoff. Het is een gevoel. Het is onze cultuur.
 
Binnen Solar hebben we een subsidieprogramma genaamd Solar Family, dat is geïnitieerd door de familie van de oprichter van Solar. Nazaten van Jacob L. Jørgensen vormen het bestuur van het ‘Fonds van 20 december’ die achter dit initiatief staan.
 
Het programma biedt financiële steun aan werknemers die in een levenscrisis verkeren. Dit kunnen onvoorziene ongevallen in het leven zijn, zoals overlijden, kritieke ziekte of ongevallen, gevolgd door ernstige gevolgen voor de werknemer of iemand in zijn directe familie. Zij kunnen gebruik maken van ons eigen vangnet.
 
Wij zorgen voor Solar en Solar zorgt voor ons.
/globalassets/dk/solar-school/div.-billeder/modul1_low.jpg

Solar Opleidingen zet kennis om in vooruitgang

Wij weten precies wat er leeft in de installatiesector en industrie. Zo zijn wij in staat opleidingen te maken die naadloos aansluiten op de praktijksituatie van de cursisten. Actueel, state of the art, to the point, toepassingsgericht, zonder poes pas en gericht op veilig, efficiënt en slim werken. Een leven lang.

We hebben als doel dat tegen 2023 zo’n 2.000 deelnemers cursussen over hernieuwbare oplossingen hebben gevolgd. De focus op training is bedoeld om de expertise van onze klanten op het gebied van klimaat- en energieoplossingen te vergroten.

Cursussen hernieuwbare energie behandelen EV-laders, warmtepompen, PV-systemen, ventilatie en kennis over verduurzaming.